Спортно-технически указания

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ

1. Времетраенето на срещите е в четири периода по 10/десет/ минути, като часовникът за игра няма да се спира /освен по време на прекъсванията- „тайм аутовете” по време на играта и последната 1/една/ минута на всеки период/.


2. Времетраенето на евентуално продължение за конкретна среща е 3/три/ минути, а почивката между него и четвъртия период, както и между евентуалните продължения на същата среща е 2/две/ минути.


3. Почивките между първия и втория, както и между третия и четвъртия периоди са по 2/две/минути.


4. Почивката между първото и второто полувреме е 5/пет/ минути.


5. Времето за разгряване на отборите преди всяка среща е 15/петнадесет/ минути.


6. Отборите записани на първо място в програмата/отборите домакини/ играят със светли екипи.


7.Отборите записани на първо място в програмата/отборите домакини/ ползват скамейката разположена от лявата страна на секретарската маса с поглед към игрището.


8. Всеки треньор, 5/пет/минути преди началото на съответната среща, трябва да обяви за протокола стартовата петица на отбора си.


9. Системата за провеждане на турнира, се определя от главния съдия, съобразно броя на подалите заявка отбори:
А./ на групи 
Б./„ всеки срещу всеки”
За схемата на провеждане на турнира по точки „А” и „Б”, ще бъдете уведомени след крайния срок за подаване на заявките.
Срещите се провеждат съгласно официалните състезателни правила на ФИБА

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На отборните скамейки могат да сядат само:
- до 12 състезатели
- до 3/трима/ ръководители, в т.ч.треньор, помощник треньор и водач.
Същите трябва предварително да са обявени и записани в състезателния списък на отбора.

2. а./ За отсъдено техническо нарушение на състезател – санкция 20 лв.
б./ За отсъдено техническо нарушение на треньор – санкция 30 лв.
в./ За отсъдено дисквалифициращо нарушение на състезател – 40 лв.
г./ За отсъдено дисквалифициращо нарушение на треньор – 60 лв.

 

3. Контестация може да се подава при Главния съдия на турнира до 30/тридесет/ минути след завършване на съответната среща, като същата се приема за разглеждане заедно с внесена при него такса от 50/петдесет/лева.


4. Разрешаване на възникнали въпроси от състезателен характер, свързани с организацията на турнира е в компетенцията единствено на Главния съдия. Взетите в тази връзка решения са окончателни.


5. Разрешаване на възникнали въпроси относно спортно-технически характер, в т.ч. и контестации от отбори се извършва от „Жури д’апел”, което се избира на техническата конференция и е с постоянно действащи функции по време на целия турнир.Решенията му са окончателни.


 6. Решаването на всички незасегнати в настоящия Регламент спортно- технически въпроси, както и провеждането на срещите между отборите става съгласно Състезателните правила по баскетбол на ФИБА.


7. При възникнала необходимост за установяване/доказване възрастта на състезател/ от даден отбор, водачът/треньорът/ на отбора е длъжен да предостави на Организационния комитет паспорт или удостоверение за раждане на съответния състезател.Когато искането е постъпило от страна на даден отбор, същият внася в Организационния комитет такса в размер на 20/двадесет/лева.

Сподели с приятели в:

Пресъедини се към нашите приятели във Facebook